Home » Chưa được phân loại » FINTEK VIETNAM FACTORY

FINTEK VIETNAM FACTORY

FINTEK VIETNAM FACTORY

Tên dứ án : FINTEK VIETNAM FACTORY

Địa điểm : Khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam.

Hạng mục cung cấp:

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối các nhà xưởng DB.

Fintech1fintech2IMG_5297IMG_5298IMG_5313