Home » Chưa được phân loại » BỆNH VIỆN SẢN – NHI HƯNG YÊN

BỆNH VIỆN SẢN – NHI HƯNG YÊN

BỆNH VIỆN SẢN – NHI HƯNG YÊN

Tên dự án : BỆNH VIỆN SẢN – NHI HƯNG YÊN

Địa chỉ : Huyện Kim Động – Hưng Yên

Hạng mục cung cấp:

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tầng DB.