Home » Địa chỉ công ty

Địa chỉ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 86
Địa chỉ ĐKKD : Khu 5. TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Địa chỉ xưởng sản xuất : Đường QL 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: 046  219 2565 / 0982260971
Hotline : 0936 390 930

© Copyright By Công ty cổ phần cơ điện 86