Home » Chưa được phân loại » Anam Electronics

Anam Electronics

Anam Electronics

Tên dự án : Nhà máy Anam Electronics

Địa điểm : Khu công nghiệp Đồng Văn 2 – Hà Nam

Hạng mục cung cấp :

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối các nhà xưởng DB.

3. Cung cấp hệ thống thang máng cáp sơn tĩnh điệ

n.10406861_436433513165705_7358632792177080121_n10383554_436433669832356_4541998893046368872_n10320414_436433416499048_8457708019195541030_n10410318_436433559832367_2691756538537110692_n