Home » Chưa được phân loại » Nhà máy VDS

Nhà máy VDS

Nhà máy VDS

Tên dự án : Nhà máy VDS

Địa điểm : Khu công nghiệp Quế Võ – TP Bắc Ninh

Hạng mục cung cấp :

1. Cung cấp hệ thống tủ điện tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối các nhà xưởng DB.

3. Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp sơn tĩnh điện.

4. Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp mạ kẽm nhúng nóng.