Home » Chưa được phân loại » Cống Báo Đáp

Cống Báo Đáp

Cống Báo Đáp

Tên Dự Án : CỐNG BÁO ĐÁP

Địa chỉ : Xã Kiêu Kỵ – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội.

Hạng mục cung cấp:

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối.

2. Cung cấp hệ thống tủ điều khiển cấp thoát nước

3. Cung cấp hệ thống thang máng cáp