Home » Chưa được phân loại » Nhà Máy Elentec

Nhà Máy Elentec

Nhà Máy Elentec

Tên dự án : Nhà máy Elentec.

Địa điểm : Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – hà Nội.

Hạng mục cung cấp:

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối nhà xưởng DB.

3. Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp sơn tĩnh điện.

4. Cung cấp hệ thống thang cáp mạ kẽm nhúng nóng ngoài trời

Thi công đấu tủ điệnTủ phân phối hạ thế DBThang cáp 2