Home » Chưa được phân loại » Trụ sở Công An Hà Tây

Trụ sở Công An Hà Tây

Trụ sở Công An Hà Tây

Dự án : Trụ sở công an Hà Tây

Địa điểm : Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội.

Hạng mục cung cấp :

1. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tổng MSB.

2. Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối tầng DB.

3. Cung cấp hệ thống tủ điện điều hòa khung khí.

4. Cung cấp hệ thống các tủ điện điều khiển tòa nhà.

5. Cung cấp hệ thống thang cáp, máng cáp.